REKISTERISELOSTE


Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste.


Rekisterinpitäjä
Viva Balansia Oy
Yrittäjäntie 9
80230 Joensuu
Y-tunnus: 2281001-2


Rekisteristä vastaava henkilö
Riina Korhonen
Puh. 040 416 0406
Sähköposti: riina.korhonen@vivabalansia.fi


Rekisterin nimi
Viva Balansian asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Viva Balansian asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä kurssien osallistujalistojen arkistointi ja käsittely.
Rekisterin tietoja käytetään omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas  ole suoramarkkinointia kieltänyt.
Sähköistä suoramarkkinointia varten pyydetään asiakkaalta suostumus henkilötietolain mukaisesti. 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä.
Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Asiakkaan etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Postiosoite
- Puhelinnumero
- Tiedot kursseista, joille asiakas on osallistunutSäännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun
1) asiakas pyytää tietoa tuotteista tai palveluista
2) rekisteröityy verkkopalveluun tai
3) ilmoittautuu kursseille tai ostaa palveluita.


Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Viva Balansia Oy:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojaus
Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. ATK -pohjainen järjestelmä sijaitsee suojatussa   tietojärjestelmässä. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.
Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan   omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.


© Viva Balansia Oy 

Lailliset huomautukset: info@vivabalansia.fi

Log in

User name:
Password: